VELKOMMEN til Hodeskallen apostoliske departementer

Hodeskallen apostoliske departementer har blitt oppdratt av den allmektige Gud som en Para kirke departementet å bistå Kristi legeme i å perfeksjonere de hellige for arbeidet i departementet og til oppbyggelse av Kristi legeme (se Efeserne 4:12).

Mandatet vi har fått fra vår Herre Jesus Kristus vil bli realisert gjennom litteratur, audio-visuelt og vår Face Book side. Det er vårt mål å arbeide sammen med kirkesamfunn og lokale uavhengige kirker for forlengelse av Kristi legeme, og derfor har vi gjort alt vårt materiale fritt tilgjengelig. Våre videoer, artikler og bøker kan kopieres og distribueres med to store forhold; de aldri til å bli solgt, og alle videoer, artikler og bøker er å holde Golgata apostoliske Ministries Logo og adresse. Kostnaden for kopiering og distribusjon av vårt materiale pådratt kan gjenvinnes, men uten resultat.

Calvary Apostolic Ministries trossetningene og Mission Statement er definert til å opprettholde gode relasjoner med Kristi legeme og derfor vi begrense vår undervisning til vår doktrinære Persuasion med ingen hensikt å diskriminere andre Doctrinal overbevisninger. Ingen korrespondanse vil bli inngått om ulike Doctrinal overtalelser.

Vi stoler på at departementet vil være en velsignelse for Kristi legeme.

Guds mest utsøkte velsignelser

Dr. Joseph og Dolores D’Allende